Skatte- og mva-attest

Fra og med uke 42 kan du bestille attest for skatt og merverdiavgift via Altinn. Dette gjelder både for privatpersoner og selskap.

Publisert 28.10.14

Offentlige anskaffelser