Skivebom fra næringsministeren

Næringsministerens påstand om at NHO er mot forenklinger i anskaffelsesregelverket er skivebom, mener NHO-direktør Petter Haas Brubakk.

Petter H. Brubakk, næringspolitisk direktør.

Publisert 02.09.14

Offentlige anskaffelser

I dagens utgave av Dagens Næringsliv uttrykker næringsminister Monica Mæland overraskelse over NHOs angivelige motstand mot forenklinger av anskaffelsesreglene. Brubakk, direktør for næringspolitikk i NHO, avviser slik motstand:

At vi er motstandere av forenklinger, kjenner vi oss ikke igjen i

- NHO ønsker et enklere regelverk for offentlige anskaffelser – som også er forutsigbart for bedriftene. At vi er motstandere av forenklinger, kjenner vi oss ikke igjen i.

Brubakk viser til at NHOs representant i Forenklingsutvalget stilte seg bak de aller fleste av forenklingstiltakene som utvalget foreslår.

- Det er et par viktige unntak: Vi ønsker å beholde det offentliges mulighet til å arrangere en klassisk anbudskonkurranse. Bedriftene må få vite på forhånd om prisen de gir i tilbudet skal forhandles på eller ikke. Det handler om nødvendig forutsigbarhet for bedriftene. Vi har tillit til at kommunene kan velge prosedyre selv. De kan velge å forhandle, eller de kan velge en klassisk anbudskonkurranse når de mener det er riktig. Det er for eksempel smart å bruke anbudskonkurranse ved kjøp av hyllevare, fordi dette er raskt, billig og effektivt. Men ved innovative offentlige innkjøp og intellektuelle tjenester bør det være forhandlinger.

- I tillegg ønsker vi å opprettholde virkemidler som bidrar til at det er seriøse virksomheter som leverer til det offentlige, f.eks. ved å stille krav om lærlingeklausul, skatteattest, hms-erklæring, m.m.. Vi bidrar i en bred samfunnsinnsats for å bekjempe arbeidslivskriminalitet og svart arbeid, som er et stort problem – da er ikke resepten å fjerne noe som kan motvirke dette.

Brubakk understreker at det er en grunn til at man har et regelverk: - Vi trenger gode regler som sikrer konkurranse på like vilkår.

- Selvfølgelig reagerer vi også når bagatellmessige formalfeil blir avgjørende.

Mælands antydning om at NHO ikke ønsker at flere skal levere, avviser Brubakk:

- Dette er det motsatte av sannheten. Vi gjør et stort arbeid for å gjøre flere i stand til å levere, særlig for små og mellomstore bedrifter. NHO ønsker blant annet å gjøre det lettere å levere inn deltilbud i store konkurranser. Vi ønsker også en dokumentasjonsdatabase, som kan gjøre det enklere å oppfylle dokumentasjonskrav og –levering.

- I tillegg samarbeider NHO og Difi godt for å øke kompetansen hos oppdragsgiverne, slik at vi får bedre anskaffelser. Ikke minst gjelder dette anvendelsen av regelverket.

Brubakk mener at næringsministeren, som politisk ansvarlig for regelverket, nå må bidra til at det blir enklere å forstå, og ikke bidra til å snakke ned betydningen av å ha et godt regelverk.

I lørdagens store oppslag i DNs Magasinet (krever innlogging) var klageadgang ett av flere temaer:

- Vi har foreslått at Kofa (Klagenemnda for offentlige anskaffelser) skal kunne gi bindende vedtak. Dette har Høyre og Fremskrittspartiet støttet i opposisjon – nå venter vi på handling.