Skyter ned forenklingsforslag

Nestor i offentlige anskaffelser skyter ned Forenklingsutvalgets forslag til ny prosedyre. I likhet med NHO er han kritisk til at leverandører ikke får vite på forhånd om det blir forhandlinger.

Publisert 24.09.14

Offentlige anskaffelser

Jussprofessor Lasse Simonsen ved Universitetet i Oslo mener Forenklingsutvalget bommer kraftig når det foreslår å kutte dagens prosedyreregler. I et intervju med Kommunal Rapport sier han at utvalget åpner for korrupsjon og andre uheldige innflytelser dersom forslaget om "å slippe forhandlingene løs" blir vedtatt.

- Jeg er for forenkling, og mesteparten av forslagene er fornuftige, men jeg mener de bommer kraftig når de i prinsippet foreslår et regelverk der "alt” er tillatt, sier Simonsen. Han viser til at det ikke skal kunngjøres på forhånd om man har til hensikt å forhandle, man har ikke plikt til å føre reelle forhandlinger, oppdragsgiver kan velge bare å forhandle med én leverandør. 

- I det hele tatt er det helt opp til den enkelte innkjøper å avgjøre hvordan man ønsker å gå fram, og beslutningen tas først etter at tilbudene har kommet inn.

Anskaffelseseksperten mener Forenklingsutvalgets forslag åpner opp for gamle uvaner og at konkurransepotensialet vil kunne bli mindre.