Permittering, oppsigelse og avskjed

Her finner du svar på spørsmål om oppsigelse og permittering, samt en rekke nyttige maler som permitteringsvarsel på både norsk og engelsk.

Nedbemanning

Vurderer din bedrift nedbemanning? Hvordan går man frem? Her er noen gode råd fra NHO.

Permittering

Spørsmål og svar

Nedlasting

Permitteringsvarsel grunnet arbeidsmangel

Notice of layoffs due to work shortage

Permitteringsvarsel - stans hos kunder/leverandører

Permitteringsvarsel grunnet arbeidsstans hos bedriftens kunder eller leverandører.

Notice of layoffs due to a work stoppage with customers and/or suppliers

Notice of lay-offs as a result of a work stoppage at one or more of the entrerproi... Les mer

Permitteringsvarsel grunnet stans i egen bedrift

Dette varsel benyttes når bedriftens egne ansatte kan bli tatt ut i streik.

Notice of layoffs due to a work stoppage in your own enterprise.

This type of notice shall be used in cases when the enterprise’s own employees may... Les mer

Oppsigelse og avskjed

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om nedbemanning
2. oktober 2013

Må bedriften nedbemanne? Hvem skal sies opp og hvilke kriterier kan jeg benytte? Må NAV kontaktes? Må man drøfte spørsmålet med tillitsvalgte og den enkelte arbeidstaker? Disse – og mange andre – spørsmål finner du svar på her.

Nedlasting

Advarsel

Innkalling til drøftingsmøte

Innkalling til drøftingsmøte for sykemeldt arbeidstaker

Protokoll fra drøftingsmøte

Oppsigelsesbrev

Notice of dismissal

English

Avskjedsbrev

Dismissal with immediate effect

English

Suspensjon

Suspension

English

Nedbemanning

Nedlasting

Nedbemanningsprosessen skritt for skritt

I denne veilederen gjennomgår vi hva som er saklig grunnlag for oppsigelse ved ned... Les mer

Innkalling til drøftingsmøte

Innkalling til drøftingsmøte nedbemanning.

Aldersgrense

Nedlasting

Varselbrev ved opphør grunnet alder

Informasjonsskriv oppsigelse alder

Informasjonsskriv opphør grunnet arbeidsforhold grunnet alder.

Mangelfull arbeidsprestasjon

Nedlasting

Veileder mangelfull arbeidsprestasjon

Veileder for oppfølging av arbeidstakere som ikke presterer som forventet.

Oppfølgingsplan

Prøvetid

Nedlasting

Oppsigelse i prøvetiden

Forlengelse av prøvetiden

Sykefravær

Spørsmål og svar

Spørsmål og svar om sykefravær som oppsigelsesgrunn

Informasjon om hvor lang tid det må gå før arbeidsgiver kan vurdere oppsigelse, hvilke momenter som inngår i saklighetsvurderingen og nærmere om tilretteleggingspliktens innhold finner du her.

2. oktober 2013

Nedlasting

Prosessbeskrivelse for oppsigelse grunnet sykdom

Kontakt

Medlem? Trenger du råd om et konkret problem?