Har oppsagte arbeidstakere rett til å fortsette å jobbe?

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

Arbeidstakere har som hovedregel rett til å fortsette i stillingen sin mens forhandlinger pågår og dersom det tas ut søksmål. Dette innebærer at arbeidsforholdet fortsatt består selv oppsigelsesfristene har løpt ut, slik at arbeidstaker har rett og plikt til å møte på arbeid og motta lønn i hele denne perioden. Dette kalles ”retten til å stå i stilling”.

Dersom arbeidsgiver mener at det er ”urimelig” at arbeidsforholdet består under sakens gang kan arbeidsgiver begjære fratreden for domstolen.

Et viktig unntak fra retten til å stå i stilling gjelder for prøvetidsansatte. Disse har ikke rett til å stå i stilling.