Hva skjer etter at oppsigelsen er gitt?

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

Etter oppsigelsene kan ett av to skje: Enten aksepteres oppsigelsen og arbeidstakeren fratrer etter utløpet av oppsigelsestiden, ellers bestrides oppsigelsen og det kreves forhandlinger og/eller det tas ut søksmål for usaklig oppsigelse.

Forhandlinger
En arbeidstaker som mener at oppsigelsen er usaklig har rett til å kreve forhandlinger bedriften. Arbeidstaker må skriftlig underrette bedriften om dette innen to uker etter at oppsigelsen fant sted. Bedriften er forpliktet til å sørge for at forhandlingsmøte blir holdt snarest mulig og senest innen to uker etter at kravet er mottatt.

Domstolsbehandling
Dersom det ikke oppnås enighet gjennom forhandlinger kan arbeidstaker bringe saken inn for domstolen innen visse frister. Dersom arbeidstakeren krever jobben tilbake er fristen for søksmål er åtte uker etter forhandlingenes avslutning, eller seks måneder dersom arbeidstakeren bare krever økonomisk erstatning.