Hvordan skal oppsigelsen gis?

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

Oppsigelsen kan leveres på to måter: Enten ved personlig overlevering eller ved rekommandert sending til arbeidstakers oppgitte adresse.

En oppsigelse som sendes i vanlig brevforsendelse eller pr telefaks er ikke ugyldig i seg selv, men det er arbeidsgiver som i tilfelle har bevisbyrden for at oppsigelsen har kommet frem.

Oppsigelsen anses å få funnet sted når den er ”kommet frem” til arbeidstakeren.

Det gjelder videre bestemte formkrav for en oppsigelse.  Se eksempel på oppsigelsesbrev under.

Nedlasting

Oppsigelsesbrev