Er det andre forhold som må vurderes?

Publisert 16.04.15

Permittering, oppsigelser og avskjed

Ja, som en sikkerhetsventil til slutt før eventuell oppsigelse vurderes, skal det iht. rettspraksis foretas en ulempesvurdering mellom arbeidstakers- og arbeidsgivers behov. Det innebærer at arbeidsgiver må avveie sine behov for å avslutte arbeidsforholdet mot de belastninger arbeidstaker blir påført.

For den sykmeldte vil typiske momenter være: tap av arbeid, problemer med å skaffe nytt arbeid, økonomiske bekymringer og sosial isolasjon.

For arbeidsgiver vil typiske momenter være: behovet for avklaring, driftsmessige forstyrrelser, belastninger for andre ansatte, vanskeligheter med å skaffe vikar og type stilling. Det vil normalt være vanskeligere å finne vikar for ledere, eller ansatte med høy fagkompetanse, i forhold til for eksempel produksjonsarbeidere/underordnede stillinger.