Har lengden av fraværet betydning?

Publisert 16.04.15

Permittering, oppsigelser og avskjed

Ja, jo lenger det går etter utløp av verneperioden jo mer sannsynlig er det at oppsigelsen er saklig.

Som eksempel kan nevnes Frostating Lagmannsretts dom 08.12.2004 hvor en lærer ble sagt opp etter 2 år og 4 måneders fravær. Oppsigelsen ble ansett saklig under henvisning til kommunens behov for avklaring. Tilretteleggingsplikten ble ansett oppfylt og helbredsutsikten var usikker på oppsigelsestidspunktet.

Selv om historikken i nevnte dom var spesiell så må det antas at dersom fraværet varer mer enn 2 år kreves sterke hensyn på arbeidstakersiden for at oppsigelsen skal settes til side som usaklig.

Også sammenhengende fravær under 2 år kan gi saklig grunn til oppsigelse. I forarbeidene til loven står det at ”en generell verneperiode i ett år i de aller fleste tilfeller vil gi arbeidstaker både nødvendig og tilstrekkelig tid å få avklart tilstanden som medfører fravær”. Dette forutsetter imidlertid at arbeidstakeres tilstand er avklart etter verneperioden.