Kan arbeidstaker sies opp av andre grunner i verneperioden?

Publisert 02.10.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Ja, verneperioden i arbeidsmiljøloven § 15-8 gir kun beskyttelse mot oppsigelse på grunn av sykefravær, ikke mot oppsigelse på annet grunnlag.

For eksempel kan bedriften komme i en nedbemanningssituasjon. Den sykmeldte kan da bli vurdert på lik linje med alle andre ansatte i denne prosessen. Arbeidsgiver trenger ikke å vente med å gå til oppsigelse av den sykmeldte.

Det er verd å merke seg at loven opererer med en bevisbyrderegel som sier at oppsigelse i verneperioden ”skal anses å ha sin grunn i sykefraværet dersom ikke noen annet gjøres overveiende sannsynlig.”

Hvis nedbemanningsprosessen omfatter flere ansatte vil som regel ikke bevisbyrderegelen medføre konsekvenser, mens resultatet kan bli motsatt dersom det er den sykmeldte alene som sies opp.