Kan sykefravær gi grunnlag for oppsigelse?

Publisert 16.04.15

Permittering, oppsigelser og avskjed

Ja, sykefravær kan være oppsigelsesgrunn, det gjelder både ved langvarig sykefravær og hyppig fravær som samlet blir meget omfattende. Oppsigelse pga. sykdom kan imidlertid ikke skje i løpet av de første 12 månedene etter at arbeidsuførheten inntrådte.

Her behandles langtidsfravær.

Vilkåret for oppsigelse på grunn av langtidsfravær er at verneperioden på 12 måneder er utløpt, og at det dernest foretas en konkret saklighetsvurdering før man beslutter oppsigelse.

Lovbestemmelsene finner du her: aml. § 15-7 og aml.§ 15-8