Hva må jeg betale?

Publisert 16.12.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Etter utløpet av varselfristen må arbeidsgiver betale lønn i en ”arbeidsgiverperiode” etter at permitteringen er iverksatt. Fra 1. juli 2016, kan permittering vare i totalt 52 uker i løpet av de siste 18 måneder. Det gjelder lønnsplikt de første to ukene (ti arbeidsdagene), og etter 30 uker uten lønn inntrer en ny periode på en uke (5 dager) med lønnsplikt. Dette gjelder uansett om permitteringen er hel eller delvis, slik at det også ved delvis permittering betales lønn i en arbeidsgiverperiode tilsvarende 10 arbeidsdager og 5 dager etter 30 uker. Deretter opphører betalingsplikten. Følgende eksempel illustrerer situasjonen ved delvis permittering:

Stillingsprosent: 100%

Arbeidssyklus før permittering: arbeider 7,5 t hver dag

Permittering: 50% (3,75 t hver dag) f.o.m. mandag i uke 1

En arbeidsdag= 7,5 t

Arbeidsgiverens lønnsplikt på 10 arbeidsdager er avtjent ved utgangen av fredag i uke 4.

I vedlegg til NAVs rundskriv om lønnsplikt og dagpenger ved permittering fremgår ulike eksempler på beregning av arbeidsgiverperiode ut fra stillingsprosent og permitteringsgrad, se https://www.nav.no/rettskildene

Ved brann, ulykker eller naturomstendigheter gjelder ingen arbeidsgiverperiode. Det samme gjelder dersom permitteringen skyldes arbeidskamp i egen eller annen bedrift. Etter 30 uker uten lønn inntrer igjen arbeidsgivers plikt til å betale lønn.
 Utgjør permitteringen mindre enn 50% vil det medføre at arbeidstaker ikke får dagpenger.