Hva med ferieavvikling for de som er permittert?

Publisert 16.12.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Departementet har tatt som utgangspunkt at ferie skal avvikles som normalt også når man er permittert. Det må i alle fall gjelde for ferie som allerede er berammet. En annen sak er at partene selvsagt kan bli enige om å flytte ferien så lenge dette skjer innenfor rammen av ferieloven. Det ligger i ferielovens system at arbeidsgiver også kan og skal beramme resten av ferien i løpet av ferieåret etter at dette er drøftet med arbeidstaker. Det er også klare grenser for hvor meget av ferien som kan avtales flyttet til neste ferieår.

Feriefravær stopper virkningen av permitteringen både når det gjelder betaling av arbeidsgiverperiode og når det gjelder forbruk av tiden arbeidstakeren kan permitteres uten lønn. I forbindelse med ferieavviklingen skal arbeidstaker ha utbetalt feriepenger for den aktuelle ferien og dagpengene stoppes for samme periode.