Hva med permittering i julen/påsken?

Publisert 16.12.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

I utgangspunktet betaler ikke NAV dagpenger ved permittering for perioden fom. 20. desember tom. 1. januar og fom. palmesøndag tom. 2. påskedag. Dette gjelder likevel ikke dersom permitteringen er av mer enn 6 ukers varighet regnet fra første dag av arbeidsgiverperioden.

Bedriften kan dessuten skriftlig søke NAV om dispensasjon. Dispensasjon kan gis etter en konkret vurdering. Forutsetningen er imidlertid at det ikke dreier seg om en kortvarig permittering i høytiden med sikte på å gjenoppta driften etter nyttår/påske. Nærmere om denne kan sees på NAVs hjemmesider.