Spørsmål og svar

Hvordan går jeg frem for å permittere?

Publisert 16.12.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Se Hovedavtalens kap. VII Først må man konferere med de tillitsvalgte. Husk å sette opp protokoll. Dernest send ut skriftlig varsel til den enkelte (dersom man ikke er blitt enige med de tillitsvalgte om varsel på annen måte).

Hvis varselet omfatter minst ti personer skal NAV (NAV-kontoret der bedriften ligger) varsles samtidig. Varselet skal angi permitteringens sannsynlige lengde (eventuelt inntil videre).

Varselsfristen er normalt 14 dager. Ved ulykker, naturhendelser eller andre uforutsette hendelser som gjør det helt eller delvis nødvendig å innstille driften, er fristen to dager, likevel 14 dager ved brann.

Skyldes permitteringen arbeidskamp i annen bedrift eller ulovlig arbeidskamp i egen bedrift, gjelder ikke noen varselfrist, men det skal varsles så snart som mulig.

Nedlasting

Permitteringsvarsel grunnet arbeidsmangel

Notice of layoffs due to work shortage