Kan jeg benytte rullerende permittering?

Publisert 16.12.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Ja, det er adgang til å iverksette rullerende permittering. Dette kan for eksempel skje ved at man permitterer arbeidstakerne annenhver dag eller annenhver uke. Dette regnes som 50 prosent permittering av den enkelte og utløser full arbeidsgiverperiode  for hver av de permitterte.

”Kvoten” for permittering vil dessuten forbrukes dobbelt så fort som ved 100 prosent permittering i det delvis permittering regnes likt med hel permittering ved forbruk av de ukene i løpet av 18 måneder hvor det kan permitteres uten lønn, se spørsmålet "Hvor lenge kan jeg permittere".