Kan jeg forlenge en allerede gitt permittering?

Publisert 16.12.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Ja, i utgangspunktet kan en iverksatt permittering forlanges innenfor den maksimale perioden det er anledning til å permittere. Dette er selvsagt dersom permitteringen er gitt ”inntil videre” eller det er tatt forbehold om forlengelse. Også når sluttidspunktet er angitt omtrentlig eller usikkerhet om sluttidspunktet er markert for eksempel ved å angi permittering ”i første omgang” eller lignende kan permitteringen forlenges uten nytt varsel.

Dersom permitteringens varighet uttrykkelig er angitt til en bestemt dato eller et bestemt antall dager/uker vil det nok være nødvendig med en ny drøftelse med de tillitsvalgte og deretter et nytt varsel om forlengelsen. Gjøres dette i tide skulle det derimot ikke utløse noen ny arbeidsgiverperiode.