Kan jeg trekke tilbake et varsel om permittering?

Publisert 16.12.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Ja! Varslet om permittering kan trekkes tilbake når som helst før iverksettelsen. Er permittering iverksatt kan permitteringen bringes til opphør når som helst uavhengig av den varighet som ble varslet.