Kan lærlinger permitteres?

Publisert 16.12.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Lærlinger kan i utgangspunktet ikke permitteres, men loven åpner for å avbryte læretiden under permittering. Jeg går ut fra at forutsetningen er at permitteringer gjør at det ikke er mulig for arbeidsgiver å oppfylle opplæringsplikten. Ved arbeidskonflikt er reglene noe annerledes, jf. Hovedavtalens § 3-2.