Kan verneombud og tillitsvalgt permitteres?

Publisert 16.12.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Verneombud og tillitsvalgte er neppe prinsipielt vernet mot permittering, men bedriften har jo visse plikter til å opprettholde den lovpålagte vernetjeneste. Når det gjelder tillitsvalgte bør man ha for øye at noen tillitsvalgte er tilbake i bedriften dersom bare en del blir permittert.