Spørsmål og svar

Når kan jeg permittere?

Publisert 16.12.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Dersom du ser at du ikke kan gi alle ansatte forsvarlig beskjeftigelse, og de mener at denne situasjonen bare er midlertidig, at du altså regner med å kunne gi alle full beskjeftigelse igjen i løpet av rimelig tid – fortinnsvis innen et halvt år – så kan du permittere.