Kan jeg benytte permitterte til korte arbeidsoppdrag i permitteringsperioden

Publisert 16.12.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Hovedavtalen § 7-3 nr. 7 forutsetter at permitterte arbeidstakere kan inntas til kortvarige oppdrag i permitteringsperioden.

Arbeidsperioden må ikke strekke seg ut over seks uker. Blir arbeidstakeren inntatt for mer enn seks uker vil videre permittering ansees som en ny permittering med krav om ny varselfrist og arbeidsgiverperiode.

Korte arbeidsperioder inne i permitteringsperioden går ikke til fradrag i den tiden det kan permitteres uten lønn.