Oppsigelse av permitterte

Publisert 16.12.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Vi ser nå at vi ikke vil kunne beskjeftige videre en del av de vi nå har permittert. Disse må vi følgelig si opp. Vi må jo da ta dem inn igjen ut oppsigelsestiden.

Kan vi nøye oss med å ta dem inn bare i den/de måneden/e som gjelder som oppsigelsestid? Kan vi i samme periode permittere andre som følge av at vi må ta inn de oppsagte i oppsigelsestiden?

Departementet (den gang Kommunaldepartementet) har i et brev 21.10.1991 lagt til grunn at arbeidsgiver plikter å ta inn i arbeid og betale lønn til en arbeidstaker når grunnlaget for permittering ikke lenger er til stede. I det øyeblikk en arbeidstaker blir meddelt oppsigelse vil det etter departementets syn ikke lenger foreligge vilkår for permittering. (Det foreligger jo da ikke lenger noen midlertidig situasjon.)

Arbeidsgiver må derfor måtte påregne å betale lønn fra den dato oppsigelsen blir meddelt og ut oppsigelsestiden. Etter vår oppfatning vil det imidlertid være adgang for arbeidsgiver til da å permittere andre som midlertidig ikke kan beskjeftiges i den perioden de oppsagte skal arbeide i oppsigelsestiden.