Løper varslingsfristen i ferien?

Publisert 16.12.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Bedriften har varslet permittering med 14 dagers varselfrist. Varslet er sendt ut en uke før fellesferie ved bedriften. Vil varselsfristen også løpe i ferien?

Svaret må være ja! Det er ingen ting i regelverket som sier at arbeidstaker må være til stede på bedriften hele varselsperioden. På samme måte som ved sykefravær vil altså varselsfristen også løpe i ferien. Det spiller i denne forbindelse ingen rolle om det er fellesferie eller om det er berammet ferie for enkelte av de som skal permitteres.

En annen sak er imidlertid at arbeidsgiverperioden i dette tilfelle først begynner å løpe etter at ferien er slutt.