Sykmelding etter permittering

Publisert 16.12.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Jeg leder en mellomstor bedrift hvor det er en arbeidstaker som ble sykmeldt etter at permitteringen ble iverksatt. Hvilke regler gjelder hvis en arbeidstaker blir sykmeldt etter at permitteringen har trådt i kraft?

Arbeidsgiver har her ingen plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden så lenge arbeidstakeren er permittert. Men når permitteringen avsluttes, inntrer arbeidsgivers plikt til å betale sykepenger i arbeidsgiverperioden.

Permittering utover 14 dager regnes som opphør av arbeidsforholdet etter folketrygdlovens §§ 8-15 annet ledd og 8-18. Arbeidstakeren må derfor ha vært i arbeid igjen i minst fire uker før han får rett til sykepenger fra arbeidsgiver. Her kan også nevnes at retten til egenmelding faller bort de første fire ukene etter at arbeidet er gjenopptatt, jf. folketrygdloven § 8-24, tredje ledd.