Sykmelding før permittering - betale 10 dagers arbeidsgiverperiode

Publisert 16.12.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Vi har en arbeidstaker som sykmeldte seg før permittering ble iverksatt. Skal arbeidsgiver betale for 10 dagers arbeidsgiverperiode for permittering når arbeidstaker ble sykmeldt før iverksettelse av permitteringen?

Er arbeidstaker sykmeldt ved iverksettelsen av permitteringen, skal det ikke utbetales lønn i arbeidsgiverperioden på 10 dager i hht. lov om lønnsplikt under permittering. Dette følger av loven § 3 nr. 2. annet ledd, hvor det heter at betalingsplikten i arbeidsgiverperioden stanses i perioder hvor arbeidstaker likevel ville hatt tjenestefri eller fravær.

Blir arbeidstakeren friskmeldt under permitteringen, er bedriften pliktig til å betale lønn i arbeidsgiverperioden på 10 dager. Dette følger av lov om lønnsplikt under permittering, Så snart den ansatte blir friskmeldt, løper arbeidsgiverperioden for permittering på vanlig måte.