Sykmelding før permittering

Vi har en arbeidstaker som ble sykmeldt før permittering ble iverksatt. Kan vi permittere arbeidstakeren, og i så tilfelle hvor lenge må vi betale sykepenger?

Publisert 16.12.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Ja, dere kan permittere arbeidstakeren selv om vedkommende er sykmeldt.

Bedriftens utbetaling av sykepenger stopper ved tidspunktet for iverksetting av permitteringen, selv om arbeidsgiverperioden for sykepenger på 16 dager ikke er utløpt. Deretter overtar trygden, jf. folketrygdloven § 8-17 første ledd bokstav b).

Med andre ord - den dagen permitteringen iverksettes, har arbeidstaker ikke lenger krav på sykepenger fra arbeidsgiver. Imidlertid oppebærer den sykmeldte fulle sykepengerettigheter fra folketrygden, i motsetning til de som blir sykemeldt etter at permitteringen ble iverksatt – og bare får utbetaling av sykepenger basert på arbeidsledighetstrygdens regelverk.