Utvidelse av permittering

Må det betales ny arbeidsgiverperiode dersom en permitteringen utvides for eksempel fra 50 prosent til 100 prosent?

Publisert 16.12.13

Permittering, oppsigelser og avskjed

Vår oppfatning er at det i et slikt tilfelle ikke skal betales ny arbeidsgiverperiode. Arbeidsgiverperioden er uansett 10 arbeidsdager. Det er da ikke noen grunn til at en senere endring skulle utløse ny arbeidsgiverperiode. En utvidelse av permitteringsgraden vil nok likevel kreve nytt møte med tillitsvalgte og et nytt varsel til den enkelte med 14 dagers frist jf. Hovedavtalens kap VIII.