Lovbestemmelser om arbeidstakers medvirkningsplikt m.v.

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

Arbeidsmiljøloven § 2-3 (1) Arbeidstaker har plikt til å medvirke i det generelle helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet.
Arbeidsmiljøloven § 2-3 (2) f og g Arbeidstaker plikter å medvirke ved utarbeiding /gjennomføring av oppfølgningsplaner. Arbeidstaker plikter å delta på dialogmøter
Folketrygdloven § 8-4 (1) Arbeidstaker har plikt til å prøve seg i arbeidsrelatert aktivitet senest innen åtte uker (unntatt når medisinske grunner klart er til hinder for det).
Folketrygdloven § 8-7 og § 8-18 Arbeidstaker har plikt til å melde og dokumentere arbeidsuførheten.
Folketrygdloven § 8-8 Arbeidstaker har plikt til å gi opplysninger om egen funksjonsevne og til å medvirke til tilretteleggings- og utprøvningstiltak. Plikter å medvirke ved utarbeiding/gjennomføring av oppfølgningsplaner og delta på dialogmøter.