Er det lov å gjennomføre nedbemanning avdelingsvis eller må vi se hele selskapet under ett?

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

Etter arbeidsmiljøloven må valget av utvalgskrets ved nedbemanning være saklig.

Utvalgskreten kan enten være hele virksomheten eller deler av virksomheten. Som utgangspunkt er det bedriften, dvs den juridiske enhet, som er den naturlige utvalgskrets. Men ofte kan det være saklig å begrense utvalgskretsen slik at man ser den enkelte avdeling, virksomhetsområde, filial, divisjon eller fag for seg. Denne vurderingen må gjøres konkret. Momenter av betydning vil være bedriftens størrelse, økonomi, geografisk spredning, mv.

Klare driftsmessige ulemper forbundet med å se bedriften samlet taler for at det kan være saklig å begrense utvalgskretsen. Dersom det anses som hensiktsmessig å begrense utvalgskretsen, bør dette drøftes med de tillitsvalgte, fortrinnsvis med sikte på å få til en avtale.