Har bedriften plikt til å tilby ”sluttpakker”?

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

Nei. Arbeidsmiljøloven inneholder ingen regler som pålegger bedriften å tilby sluttpakker, avgangsvederlag eller annet i forbindelse med nedbemanning.

Bedrifter som er bundet av tariffavtale mellom LO og NHO er imidlertid omfattet av den såkalte Sluttvederlagsavtalen, som yter økonomisk kompensasjon til arbeidstakere som etter fylte 50 år. For å få rett til utbetaling under denne ordingen må nåde bedriften og arbeidstakere oppfylle visse minimumsvilkår.