Hva er endringsoppsigelse?

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

”Endringsoppsigelse” er intet rettslig begrep. Som oftest benyttes begrepet som en beskrivelse av tilfeller hvor en arbeidstaker sies opp fra sin vanlige stilling og deretter tilbys en ny stilling på endrede vilkår. En ”endringsoppsigelse” er derfor det samme som en ordinær oppsigelse. Oppsigelsen må på vanlig måte være saklig og bygget på saklige kriterier.