Hva er forskjellen på utvelgelseskrets og utvelgelseskriterier?

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

Utvelgelseskrets kan defineres som de arbeidstakere som er knyttet til den delen av bedriften som skal nedbemannes. Utvalgskretsen bør bestemmes før eller i sammenheng med at man bestemmer seg for hvilke kriterier nedbemanningen skal baseres på.

Hvordan utvalgskretsen bestemmes er nærmere omtalt under spørsmålet: Er det lov å gjennomføre nedbemanning avdelingsvis eller må vi se hele selskapet under ett?

Utvelgelseskriterier kan defineres som de faktorene som skal være avgjørende for hvilke medarbeidere som skal sies opp innen utvelgelseskretsen.

Hvilke kriterier som kan benyttes som utvelgelseskriterier er nærmere omtalt under spørsmålet: Hvilke utvelgelseskriterier kan bedriften velge ved nedbemanning?