I bedriften finnes det ingen tillitsvalgte – hvem skal bedriften drøfte med da?

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

I bedrifter som er bundet av tariffavtaler finnes det normalt tillitsvalgte.

I bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale kan man oppleve at det ikke er valgt noen tillitsvalgte. I et slikt tilfelle er det ikke gitt at det gjelder noen drøftingsplikt i det hele tatt. Reglene om drøftelser etter arbeidsmiljøloven kapittel 8 gjelder bare store virksomheter (over 50 arbeidstakere) og drøftingsplikten gjelder bare overfor tillitsvalgte.

Ofte kan det imidlertid være hensiktsmessig å drøfte med arbeidstakerne. Arbeidsgiver kan da forsøke å få arbeidstakerne til å velge en representant/kontaktperson i anledning nedbemanningsprosessen. Alternativt kan arbeidsgiver be om at verneombudet fungerer som en representant/kontaktperson i anledning nedbemanningen.