Kan arbeidstaker som har permisjon for å delta i militærtjeneste sies opp på grunn av nedbemanning?

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

Ja, arbeidstaker som har permisjon for å delta i militærtjeneste kan sies opp på grunn av nedbemanning. Arbeidstakeren kan imidlertid ikke sies opp på grunn av permisjon som skyldes frivillig eller tvungen militær verneplikt eller lignende allmenn vernetjeneste.

Tilsvarende regel gjelder for arbeidstaker som deltar i internasjonale fredsstyrker organisert av myndighetene.