Kan arbeidstakere i permisjon sies opp på grunn av nedbemanning?

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

Ja, det er adgang til å si opp arbeidstakere i svangerskaps­permisjon, omsorgs­permisjon, fødsels­permisjon og foreldre­permisjon i forbindelse med nedbemanning.

For disse gjelder det imidlertid særlige verneregler som gjør at oppsigelsestiden først vil begynne å løpe etter utløpet av permisjonstiden. Verneperioden er begrense til ett år.