Kan de tillitsvalgte pålegges taushetsplikt?

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

Drøftelsesplikten omfatter også forhold som kan være av forretningsmessig følsom karakter, for eksempel informasjon som kan være børssensitiv eller kontraktsforhandlinger som kan medføre endringer i sysselsettingen. 

For bedrifter som ikke er bundet av tariffavtale kan de tillitsvalgte pålegges taushetsplikt om fortrolige opplysninger.

For bedrifter som er bundet av tariffavtale følger det av Arbeidsrettens praksis at de tillitsvalgte kan pålegges taushetsplikt i nødvendig utstrekning. Bestemmelsen finner du her: Hovedavtalen § 9-4 note 8. 

Bedriften kan ikke på generell basis pålegge taushetsplikt, men må vurdere hver enkelt sak for seg.