Kan gravide arbeidstakere sies opp i forbindelse med nedbemanning?

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

Ja, det er adgang til å si opp gravide arbeidstakere i forbindelse med nedbemaning.

Arbeidstaker som er gravid kan ikke sies opp på grunn av graviditeten. Vernet mot oppsigelse gjelder når oppsigelsen er begrunnet med graviditeten som sådan. Det er adgang til å si opp gravide arbeidstakere av andre grunner, f eks ved nedbemanning.

Arbeidsgiver kan kreve at arbeidstakeren dokumenterer graviditeten ved legeattest.

Dersom bedriften sier opp en gravid arbeidstaker i verneperioden har arbeidsgiver en skjerpet bevisbyrde. Rettslig sett sier arbeidsmiljøloven at en oppsigelse i verneperioden presumeres å skyldes graviditeten. Ved oppsigelse i verneperioden må arbeidsgiver kunne dokumentere at det er overveiende sannsynlig at oppsigelsen ikke skyldes graviditeten.