Kan sykemeldte arbeidstakere sies opp i forbindelse med nedbemanning?

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

Ja, det er adgang til å si opp sykemeldte arbeidstakere i forbindelse med nedbemaning.

Helt eller delvis sykemeldte arbeidstakere nyter et særskilt vern mot oppsigelser i 12 måneder etter første sykemelding. Vernet mot oppsigelse gjelder bare når oppsigelsen er begrunnet med sykefraværet. Sykemeldte har ikke særskilt vern mot oppsigelse av andre grunner, f eks nedbemanning.

Dersom bedriften sier opp en helt eller delvis sykemeldt arbeidstaker i verneperioden har arbeidsgiver en skjerpet bevisbyrde. Rettslig sett sier arbeidsmiljøloven at en oppsigelse i verneperioden presumeres å skyldes sykdommen. Ved oppsigelse i verneperioden må arbeidsgiver kunne dokumentere at det er overveiende sannsynlig at oppsigelsen ikke skyldes sykdom.

Dersom anvendelsene av utvelgelseskriteriene fører til at en sykemeldt må sies opp, er det adgang til det.