Når må fylkeskommunen kontaktes?

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

Bedriften må sende skriftlig melding til fylkeskommunen når det er planer om å legge ned en bedrift - herunder en geografisk avgrenset del av bedrift - med minst 30 ansatte de siste 12 månedene. Tilsvarende må man sende melding til fylkeskommunen dersom det er planer om å si opp mer enn 90 % av de ansatte som arbeider i en slik bedrift.

Endelig avgjørelse om nedleggelse skal ikke skje før 30 dager etter at slik melding er mottatt hos fylkeskommunen.