Når skal alle arbeidstakere informeres?

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

Det er ingen rettsregler som pålegger at arbeidstakere skal informeres på et bestemt tidspunkt. Normalt vil det imidlertid være hensiktsmessig å informere arbeidstakere i tid rett etter at drøftingene med de tillitsvalgte er startet. Ledelsen bør lage en plan for informasjonen til de ansatte.

Informasjonen kan gis på ulike vis. Det er ofte naturlig å starte med et allmøte hvor ledelsen gir en muntlig redegjørelse for situasjonen. Etter en slik muntlig redegjørelse kan det være hensiktsmessig å gjenta informasjonen gjennom for eksempel internavis, e-post, sms mv. Hvilken kommunikasjonskanal man velger vil også være avhengig av hvor stor bedriften er, hvor stor nedbemanningsprosessen er og hvilke(n) kommunikasjonskanal bedriften vanligvis bruker.