Skal alle arbeidstakerne informeres, eller bare de som er berørt av nedbemanningen?

Publisert 02.10.13

Oppsigelser

Hvem som skal informeres avhenger i stor grad av bedriftens og nedbemanningens størrelse, samt hva som fremstår som hensiktsmessig. Dersom nedbemanningen foretas i hele bedriften er det naturlig å informere alle arbeidstakerne.

Gjennomføres endringer bare i en avdeling eller i et område, kan det i noen tilfeller være tilstrekkelig å informere de berørte arbeidstakerne, mens det i andre tilfeller vil være naturlig å informere alle. Hvordan man legger opp dette må vurderes konkret.