Datadisiplininstruks

NHO har laget en datadisiplininstruks – et godt utgangspunkt for medlemsbedrifter som vil formulere egne retningslinjer for arbeidstakers bruk av arbeidsgivers datasystemer.