Kan arbeidsgiver bruke sosiale medier for å innhente opplysninger før eventuell ansettelse?

Publisert 25.09.13

Personvern og kontrolltiltak

Arbeidsmiljøloven, likestillingsloven og diskrimineringsloven setter forbud mot å innhente opplysninger om blant annet helsetilstand, graviditet, seksuell legning og religiøse forhold før eventuell ansettelse.

Slik informasjon kan heller ikke innhentes via sosiale medier.

For øvrig må arbeidsgiver kunne benytte seg av all offentlig tilgjengelig informasjon, herunder informasjon som fremkommer gjennom sosiale medier. Det har vært hevdet at informasjon den enkelte eksempelvis legger ut på Facebook med en (feilaktig) oppfatning av at dette er privat, ikke skal kunne brukes av potensiell arbeidsgiver. Det kan ikke være rett. Allikevel bør bedrifter utvise varsomhet med å benytte informasjon hentet fra slike kilder, i hvert fall uten å gjøre undersøkelser om rettmessigheten av informasjonen.

Kontakt oss