Kan arbeidsgiver føre kontroll med ansattes bruk av sosiale medier?

Publisert 25.09.13

Personvern og kontrolltiltak

I utgangspunktet må spørsmålet vurderes konkret etter de generelle reglene i arbeidsmiljøloven og personopplysningsloven. Ytterpunktet kan være at arbeidsgiver har programvare som overvåker all bruk. Dette vil sjelden kunne være berettiget. Men hvor går grensen mellom overvåkning og det å ”følge med”? Arbeidsgiver kan selv bruke mediene, lese innlegg, være ”venn” etc. I og med at dette er handlinger arbeidsgiver kan gjøre uavhengig av sin arbeidsgiverrolle – dette er offentlig tilgjengelig informasjon – må arbeidsgiver som hovedregel fritt kunne gjøre dette. Settes dette i et system, kan imidlertid vurderingen bli en annen.

Kontakt oss