Utformingen av retningslinjer

Publisert 25.09.13

Personvern og kontrolltiltak

Hva som bør reguleres i retningslinjene vil kunne variere en del fra virksomhet til virksomhet. Generelt bør imidlertid retningslinjene være korte og lettfattelige og utarbeides i dialog med de ansatte. Dette vil kunne styrke legitimiteten til regelverket. Videre bør det skilles mellom virksomhetens brukerkonti og de ansattes private konti, da det er store forskjeller på virksomhetens reguleringsadgang.

Ideelt sett bør det for så vidt utarbeides et større kommunikasjonsregelverk hvor retningslinjer for bruk av sosiale medier kun er en del, men dette lar vi ligge nå.

Øvrige sentrale forhold som kan / bør reguleres:

  • Ansattes omtale av bedriften og interne forhold i denne.
  • Bruk av navn, stillingstittel og lignende.
  • Vennskap og kommunikasjon med kunder, leverandører og lignende.
  • Vennskap internt i bedriften, særlig mellom ledelse og underordnede.
  • Bruk av sosiale medier i markedsføringsøyemed.

Kontakt oss