Over streken - pdf

Denne veilederen hjelper deg å lage interne retningslinjer for hvilke gaver og hvilken representasjon det er greit å ta med og gi forretningsforbindelser.