Over streken - skjema

Med denne malen kan du kategorisere ulike typer representasjon som grønn, gul eller rød. Verktøyet kan være et godt utgangspunkt for interne diskusjoner.