Intressentanalyse

En analyse av bedriftens interessenter bør gjennomføres tidlig i prosessen med å utarbeide en strategi for samfunnsansvar. Her finner du en mal for analysen.