Samfunnsansvar - styrets rolle

Samfunnsansvar kommer lett på styrets agenda hvis noe har gått galt. Veilederen skal hjelpe styrene i bedriftene til å gjøre det riktig.

Veilederen går gjennom styrets hovedrolle når det gjelder samfunnsansvar:
- Vurdere status og prioriterte utfordringer.
- Sette mål og gi retningslinjer.
- Følge opp forbedring.